Avsaltning av havsvatten

Våra avsaltningsanläggningar passar både båt och fritidshus.

DET ÄR INGEN KONST ATT AVSALTA HAVSVATTEN – VI GÖR DET AUTOMATISKT…

Tekniken med omvänd osmos är välkänd sedan länge, att utvinna dricksvatten ifrån saltvatten var en av President Kennedy´s drömmar. Det gjordes redan 1950 av b.la NASA. Det svåra har varit att ekonomiskt producera detta dricksvatten och få det att smaka gott.

Idag kan vi det och kostnaden är inte mer än en ordinär borrad brunn, vi kan dessutom både garantera kvantitet och kvalité. Oddsen för en saltvatteninträngning i brunnen är idag så stora att det är bara riktiga gamblers som tar sådana risker.

Lilla Östersjöpaketet – 100L/h

Avsaltningsanläggning för det lilla enkla fritidshuset

Avsaltningsanläggningen ”Lilla Östersjöpaketet” rekommenderas för det bekväma fritidshushållet med krav på rent dricksvatten och riklig tillgång på vatten för, disk, tvätt och dusch. Kapaciteten är ca 100 liter i timmen. Avsaltaren är utbyggbar till 200 l/h i samma chassi. Reningen utförs med membranteknik s. k. omvänd osmos som är en miljövänlig process utan tillsatser av kemikalier.

Avsaltningsanläggning för lite större behov, lämplig för året runt bruk

Avsaltningsanläggningen ”Stora Östersjöpaketet” rekommenderas för det bekväma fritidshushållet med krav på rent dricksvatten och riklig tillgång på vatten för, disk, tvätt och dusch. Kapaciteten är ca 200 liter i timmen. Reningen utförs med membranteknik s. k. omvänd osmos som är en miljövänlig process utan tillsatser av kemikalier.

Avsaltningsanläggning lämplig att dela med grannar

Avsaltningsanläggningen ”Stora Östersjöpaketet” rekommenderas för det bekväma fritidshushållet med krav på rent dricksvatten och riklig tillgång på vatten för, disk, tvätt och dusch. Kapaciteten är ca 300 liter i timmen. Reningen utförs med membranteknik s. k. omvänd osmos som är en miljövänlig process utan tillsatser av kemikalier.

Avsaltningsanläggning för professionellt bruk, tex 10-30 fastigheter

Vår nya modellserie RoBust finns från 1m3 till 10m3/timme. Nu behöver ingen snåla på dricksvattnet längre. Energiförbrukningen är ca 3-4 kW/m3. En komplett anläggning behöver inte mer golvyta än 1500x800mm.

Avsaltningsanläggning för professionellt bruk, tex 30 – 60 fastigheter

Vår nya modellserie RoBust finns från 1m3 till 10m3/timme. Nu behöver ingen snåla på dricksvattnet längre. Energiförbrukningen är ca 3-4 kW/m3. En komplett anläggning behöver inte mer golvyta än 1500x800mm.

Robust 5000L/h

Vår nya modellserie RoBust finns från 1m3 till 10m3/timme. Nu behöver ingen snåla på dricksvattnet längre. Energiförbrukningen är ca 3-4 kW/m3.

Avsaltningsanläggning för enkla fritidshus med tex solceller

Avsaltningsanläggningen är komplett med högtryckspump, flödesmätare, manometer och manöverkontroll. Det ingår membran som har kapacitet att producera ca 50liter varannan timme. Maskinen placeras lämpligen hängande på vägg eller på en hylla i arbetshöjd. Distributionspumpen kan placeras alternativt på bufferttanken eller på golvet. Pump för sjövatten placeras bäst på golvet.

Avsaltningsanläggning lämplig att dela med grannar

Externt grovfilter typ Penta 40 med 5st filter 40″ Finfilterhus typ Penta 20 på RO-ram med 5st filter 20″ Råvattenintag Högtryckspump, typ centrifugal Avsaltningsenhet, typ RoMega 500 UV-enhet 22L/min Mineralfilterenhet Antiscaleing enhet Ozongenerator doserar aktivt syre för smak & luktkontroll

seapure

Baltic Seapure 50L/h

Avsaltninganläggning för fritidsbåtar i Östersjön

Baltic Seapure är en avsaltningsanläggning för fritidsbåtar och har utvecklats speciellt för farvatten i Östersjön. Seapure ansluts till båtens befintliga färskvattentank. Kapaciteten är ca 50L/timmen. Reningen utförs med membranteknik s. k. Omvänd osmos som är miljövänlig process utan tillsatser av kemikalier. Kvalitén på det producerade vattnet garanteras med automatisk kontrollmätning (Konduktivitet).

wm smart30

Schenker Smart 30

Water Maker 30liter/tim – för seglare på världshaven

Avsaltningsanläggningen är komplett med råvattenpump, finfilterenhet, högtryckspump, flödesmätare, manometer osv. och det ingår ett membran av typen Filmtec SW30-2521 i anläggningen. Kapaciteten är beräknad till ca 30 liter per timme vid ca 3,5 -4,0% salthalt och vid en vattentemperatur om ca 25 grader Celsius. Kapaciteten varierar också mycket beroende på salthalt, föroreningar och vattentemperatur.

wm smart60

Schenker Smart 60

Water Maker 60liter/tim – för seglare på världshaven

Avsaltningsanläggningen är komplett med råvattenpump, förfilterenhet, högtryckspump, manometer, kontrollpanel och det ingår ett membran av typen Filmtec SW30-2521 i anläggningen. Kapaciteten är beräknad till ca 60 liter per timme vid ca 3,5 % salthalt och vid en vattentemperatur om ca 25 grader Celsius.

smartsplit60

Schenker Smart/Split 60

Water Maker 60liter/tim – för seglare på världshaven

Den perfekta water makern för långfärdsseglaren, robust och enkel. En trygg slitvarg för den aktiva skepparen. Denna Water Maker producerar ca 60liter rent dricksvatten per timme från alla världens hav. Råvatten pumpen ansluts till 12/24 VDC 20/9Amp effekten är bara 240Watt. Vikt 34kg. Anläggningen levereras komplett med finfilter, slang och kopplingar. Mått Water Maker L680xD240xH240mm.

wm smart100

Schenker Smart 100

Water Maker 100liter/tim – för seglare på världshaven

Smart är komplett med en extern råvattenpump som matar avsaltningsenheten med råvatten. Tryckstegring och energiåtervinning sker i en s. k. boosterenhet. Det trycksatta och salta råvattnet pressas in i ett membran som separerar ut rent dricksvatten. Dricksvattnet passerar både mineraler och aktivt kol på sin väg till bufferttanken.

wm modular100

Schenker Modular 100

Water Maker 100liter/tim – för seglare på världshaven

Modular är komplett med en extern råvattenpump som matar avsaltningsenheten med råvatten. Tryckstegring och energiåtervinning sker i en s. k. boosterenhet. Det trycksatta och salta råvattnet pressas in i två membran som separerar ut rent dricksvatten. Dricksvattnet passerar både mineraler och aktivt kol på sin väg till bufferttanken.

wm modular100

Schenker Modular 150

Water Maker 150liter/tim – för seglare på världshaven

Modular är komplett med en extern råvattenpump som matar avsaltningsenheten med råvatten. Tryckstegring och energiåtervinning sker i en s. k. boosterenhet. Det trycksatta och salta råvattnet pressas in i två membran som separerar ut rent dricksvatten. Dricksvattnet passerar både mineraler och aktivt kol på sin väg till bufferttanken.