Pelletsvärme villkor

Leverans inom 10 dagar från att beställning kommer in. Betalningsvillkor 10 dagar från fakturadatum.

Tilläggsdebitering:

Vid bulkleverans är rekommenderad slanglängd 10 m för bibehållen kvalitet. Vid behov av slanglängd över 15 m, vilket påtalas vid beställning, tillkommer en kostnad på 200 kr per leveranstillfälle (max 25 m slang).
Vid delning av beställning som orsakar extra stopp för chauffören debiteras en kostnad på 360 kr för denna tjänst.

Mottagarens ansvar:

  • varan från mottagarens bulkkoppling vid bulkleverans och från anvisad lossningsplats vid palleverans
  • att varan ryms på anvisad plats
  • att förråd och lossningsplatser är iordningställda för mottagning inom leveranstiden
  • att framkomligheten till lossningsstället har vägbredd minst 3,5 meter, fri höjd 4,2 meter (grenfritt) och bärighet för tung lastbil (8 ton axeltryck), röjt från snö och sandat
  • förrådet är anpassat för mottagning av värmepellets, OBS! inga plaströr, det ska finnas avluftningsrör Ø >200 mm. eller motsvarande area
  • inblåsningsröret är lättåtkomligt för chauffören, monterat utomhus och väl uppmärkt med namn och adress
  • bulkkopplingen med Ø 100 mm. (“4-tums”) hankoppling är fast monterad
  • koppling vid vågrät montering är på höjd max 1,5 meter,; minst 0,1 meter
  • koppling vid lodrät montering höjd max 1,5 meter, minst 0,8 meter
  • vid behov av dammfilter ska detta vara rengjort, rätt dimensionerat och monterat